Language

English
Home Joomla! Joomla! FAQs Добавяне на видео от YouTube в JTAG YouTubeVideos
Добавяне на видео от YouTube в JTAG YouTubeVideos Print E-mail
Written by myOltrans    Wednesday, 14 March 2012 06:04   

Добавяне на видео

  1. Отворете: Компоненти / JTAG YouTube Videos / Videos
  2. Натиснете Import от горното дясно меню.
  3. Поставете целия адрес до видеото от YouTube в полето Import a Video by it´s URL.
  4. Изберете в коя катгеория желаете да добавите видеото от падащото меню по-долу.
  5. Натиснете Save от горното дясно меню.
  6. След успешен запис можете да влезнете в новодобавеното видео и да поправите неговите данни.

blog comments powered by Disqus
 

© Copyright 2008-2015 Oltrans. Translation Agency Recourse Portal.
All rights reserved. Various trademarks held by their respective owners.

Oltrans, 152, 6-ti septemvri Bul., Plovdiv 4000 Bulgaria
General Inquiries: (Bulgaria) +359 32 511 272 | skype: Oltrans.org My status