Инструкции и правила за професионален преводач

Инструкции и правила за професионални преводачи

Какво ще откриете тук

В категорията „Езикови правила в българския език“ ще откриете полезни статии относно основните езикови правила в българския език. Целта на публикациите е да служат за справка на всеки, който иска да обогати своята култура по правопис, пунктуация и граматика или да направи справка относно правилата в българския език. Тук ще откриете и някои изключения от основните правила и съвети.

Какво ще откриете тук

В категорията „Стилистични указания“ ще откриете стилистични езикови указания, както и изисквания към оформлението и форматирането на преводи и официални преводи.

Какво ще откриете тук

В категорията „Професионален преводач“ ще откриете изискванията към професията преводач, съвети и практически насоки. Ще откриете теми като как да кандидатствате за оторизиран преводач към МВнР на РБ, всичко за професионалната компетентност на преводачите и редакторите, заверка на подписа на преводача.

Какво ще откриете тук

В тази категория можете да прочетете статии, свързани с използването на преводачески софтуер, работа с програми за текстообработка, специфични казуси като обработка на екранни снимки и оформяне на текст в две колонки.

Facebook група

Присъединете се към нашата Facebook група:

Работа като професионален преводач - съвети и полезни практики

Ако желаете да получавате полезна информация, свързана с професията на преводача, като новини, статии, инструкции, както и известия за месечните уебинари от серията „Работа като професионален преводач - съвети и полезни практики“, моля, запишете се за нашия бюлетин.

TOP